Past Performance

Past Performance zet in op klantgerichte, prestatiegerichte en zakelijke verhoudingen in de bouw- en infrasector.

Past Performance
Over de website

Past Performance zet in op klantgerichte, prestatiegerichte en zakelijke verhoudingen in de bouw- en infrasector. Het stelt de kwaliteit van het proces en de samenwerking waarmee de opdrachten worden gerealiseerd centraal. Het omvat het meten en beoordelen van de wijze waarop door de opdrachtnemer aan de contractuele verplichtingen wordt voldaan tijdens de uitvoering van de opdracht. De focus ligt daarbij op houding en gedrag.

Na een zeer succesvolle start is het systeem inmiddels overgenomen door stichting CROW en daardoor gelijk landelijk beschikbaar gesteld!

Gebruikte techniek

Volledige maatwerk webapplicatie op basis van het CakePHP framework.